Закон

Указ Президента України «Про внесення змін до указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 та від 12 травня 2011 року № 581»

Про внесення змін до указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 та від 12 травня 2011 року № 581

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг

Закон України «Про туризм»

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України «Про туризм»  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 13, ст.180 )

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України «Про курорти»

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про курорти  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 50, ст.435 )

Закон України «Про міжнародні договори України»

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про міжнародні договори України  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.540 )

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (редакція від 01.07.2013)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст.389 )